Сайтка кириу

Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, туман бўйича 2020 йилнинг 1 май ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 1665 тани ташкил қилиб, шундан 1257 таси ёки 75,5 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 1018 та (61,1 фоизи), савдо 166 та                   (10 фоиз), саноат 79 та (4,7 фоизи), ва қурилиш соҳаларига 50 та (3,0 фоизи) га  тўғри келади.

2020 йилнинг 1 май ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича

 

Рўйхатга
олинганлар
Фаолият
кўрсатаётганлар
бирлик якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда

       

      Жами

1665 100 1257 100
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 1018 61,1 640 50,9
Саноат 79 4,7 75 6,0
қурилиш 50 3,0 48 3,8
савдо 166 10,0 151 12,0
ташиш ва сақлаш 48 2,9 40 3,2
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 53 3,2 50 4,0
ахборот ва алоқа 12 0,7 12 1,0
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 16 1,0 16 1,3
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 223 13,4 225 17,9

 

 

 

Туман Статистика булими