Сайтка кириу

«Саҳаўат ҳәм көмек» улыўма халықлық ҳәрекетин әмелге асырыў бойынша

«Саҳаўат ҳәм көмек» улыўма халықлық ҳәрекетин әмелге асырыў бойынша бир қанша жумыслар шөлкемлестирилди. Атап айтқанда Шымбай районында жасаўшы улыўма халық арасыннан социаллық жағдайы төмен, кем тәмийнленген хожалықлар санына анықлық киритилди.

Шымбай районында улыӯма халық саны 112 мың 436  болып
10 аўыл ҳәм 11 мәкан пуқаралар жыйынлары бар. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 24-апрель кунги карантин дәўиринде халықтың бәнтлигин тәмийнлеў ҳәм социаллық қоллап-қуўатлау бойынша әмелге асырылып атырған ис-илажлар бойынша өткерилген видеоселекторы мәжилисинде белгилеп берилген тапсырмалар тийкарында мәҳәлле ҳәм аўыл пуқаралар жыйынлары менен биргеликте төмендеги жәми 21 мың 18 шаңарақтан әдиллик пенен 757  (шаңарақағзалары саны 3441) кем тәмийнленген ҳәм 322 (шаңарақағзалары саны 1 мың 676) карантин ўақтында дәраматсыз қалған шаңарақлар жәми 1 мың 79  (шаңарақағзалары саны 5 мың 117) социаллық қорғауға мүтәж шаңарақлар саны анықланып бул көрсеткиш Шымбай районы бойынша жәми шаңарақлар санының 5,2 пайызын қурайды.

1 мың 79 социаллық қорғауға мүтәж шаңарақлардағы 5117 шаңарақ ағзаларынан  3991 ти мийнетке жарамсыз болып (308-пенсионер, 323-нәгиран, 2774-жас өспиримлер 586-ҳәмиледар ҳәмде 2 жасқа шекемги балалары бар ҳаяллар) оларды азық -аўқат, дәри-дармақ  өнимлери менен тәмийнлеў,қалған 1126 мийнетке жарамлы шахслардың жумыс пенен тәмийнлениўине көмеклесиўди тийкарғы ӯазыйпамыз етип белгилеп алдық. 1126 мийнетке жарамлы пуқаралардың ҳәзирги күнде 554 ниң( 470 жәмәтшилик жумысларына, 27-қурылыс ислерине, 54-аўыл хожалық жумысларына, 3-басқада жумысларға) бәнтлиги тәмийнленди. Мийнетке жарамлы ,жумысқа жайласпай қалғанлар саны 572.  Бул шаңарақларға материаллық жәрдемлер көрсетиўди қәлеўши карханалар саны 175. Улыўма жәрдем көрсетилиўи лазым болған шаңарақлар саны 757 (3441 шаңарақ ағзасы).

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2020 -жыл 2-апрель күнги «Қарақалпақстан Республикасына коронавирустың кирип келиуи ҳәм тарқалыуының алдын-алыӯ бойынша ис-илажлар дәстүрин таярлау бойынша » Республикалық арныўлы комиссияның қарары менен Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлиги жанында жәмийетлик тийкарда жумыс алып барыўшы Қәўендерлик қайырхомлықларды муўапықластырыў Орайы шөлкемлестирилди. Оның тийкарғы ўазыйпалары физикалық ҳәм юридикалық шахслар тәрепинен көрсетилетуғын қәўендерлик қайырхомлықларды , соның ишинде азық-аўқат, медициналық нықаплар, ҳәм басқада зәрүрли өнимлерди қабыл етиў ҳәмде олардың санитариялық қағыйдалар , нормалар ҳәм гигиеналық нормативлерге муўапықлығын тексериўден өткерилиўин, сондай-ақ оларды карантин талапларына әмел еткен ҳалда мүтәж шахсларға жеткерилип берилиўин шөлкемлестириў белгиленген.

Шымбай районында да социаллық қорғаўға мүтәж шаңарақларға жәрдем көрсетиў, оларға зәрүрли өнимлерди жеткерип бериў бойынша Қәўендерлик қайырхомлықларды муўапықластырыў Орайы шөлкемлестирилди. Усы орайлар қалы нәгиран ҳәм социаллық қорғаўға мүтәж шахсларға көрсетилетуғын қайырхомлық жәрдемлери район ҳәкимлиги ҳәм Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлиминиң басламасы менен орайласқан тәртипте әмелге асырылмақта.

Орайдан азық-аўқат өнимлери ҳәм гигиеналық өнимлер (маскалар) материаллық жәрдемге мүтәж пуқараларға бар болған имканияттан келип шығып талаплары тийкарында жеткерип бериў ушын арнаўлы автомашиналар жәрдеминде азық-аўқат өнимлери тийисли санитария-гигиеналық талапларға сай рәўиште белсендилер ҳәм волонтёрлар тәрепинен жеткерип берилмекте.

Орайға ҳәр күни районымыздағы сақаўатлы инсанлар, исбилерменлер, атапайтқанда Қарақалпақстан Жоқарғы Кеңес депутаты Қадиров Камил 41 шаңараққа ун ҳәм гүриш өнимлеринен, Ибрагимов Бахыт 30 шаңараққа ун,гүриш, май ҳәм басқа да азық –аўқатлық өнимлерин, Шымбайлы «Исламбек-Албина» ЖШЖ баслығы Утепбергенова Абадан 0,5 тн ун өнимлерин, «Каратаў СМ» ЖШЖ баслығы Таңирбергенова Улмекен 1,5 тн ун өнимлерин, «Жаўлан» фермер хожалығы баслығы 1 тн гүриш өнимлерин жеткерип берип бийминнет жәрдемлерин көрсетти.

Усы күнге шекем 676 кем тамийнленген, 578 азық –аўқат өнимлерине мүтәжлик болған шаңарақларға жәрдем көрсетилди.

Коронавирус инфекциясы тарқалыўына қарсы гүресиў ҳәм басқа гловал қәўип қәтерлер дәўиринде халқымыздың тарихый ҳәм мәнаўий қәдриятларын, меҳр-мириўбетлилик пазыйлетлерин инабатқа алған ҳалда халқымызды қоллап-қуўатлаў мақсетинде «Мәҳалле» қайырхомлық фонда Карақалпақстан Республикасы Шымбай районы бөлими жаныннан жәмәатшилик тийкарында «Саҳаўат ҳәм көмек» жамғармасы шөлкемлестирилди. Бул жамғарманың қаржыларын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2020 -жыл 22-апрельдеги пәрманы тийкарында районларда Халық депутатлары районлық Кеңеси оның сарпланыўы үстинен қадағалаўды әмелге асырады. Усы күнге келип жамғарма есап бетине 49 млн сўмнан аслам қаржылар юридикалық ҳәм физикалық шахслардан, исбилерменлерден келип тусти. Жамғарма қаржылары коронавирус пандемиясы ҳәм карантин дәўиринде социаллық қоллап-қуўатлаўға мүтәж шаңарақларға, көп балалы шаңарақларға ҳәм жалғыз қарияларға, өз дәраматын жоғалтқан ўақтынша жумыссыз болған физикалық шахсларға пул қаржылары, күнделикли азық-аўқатларға, дәри-дәрмақларға ҳәм басқада керекли затлар менен тәмийнлеў ушын сарпланады.

 

З.Ержанова,

Шымбай районы Мәҳәлле ҳәм

Шаңарақты қоллап-қуӯатлау бөлими баслығы.