Сайтка кириу

Райондағы тарийхый естеликлер

Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районындағы мәмлекетлик қорғаỷға алынған Мәдений мийрас объектлери Мәмлекетлик қорғаỷға алынған материяллық мәдений мийрас объектлери ҳәмде тарийхый, илимий, көркем- өнер яки өзгеше қунлыққа ийе жаңа көшпес мүлк объектлери ҳаққында Шымбай райондағы «Жипек жолы» МПЖ аймағында И.Юсупов гүзари көшесинде жайласқан жергиликли әҳмийетке ийе “Ҳәсирети ана” естелиги 1998- жылы тас гербиштен қурылған жер майданы 2898кв,м тең, бүгинги күнде жағдайы  жүдә жақсы.

”Шахтемир” МПЖ аймағында жайласқан Өмирбек лаққы естелиги 2001-жыллы бетоннан қурылған жер майданы 0,053 кв м тең болып бүгинги күнде жағдайы  жүда жақсы.

”Темир жол гүзары” МПЖ аймағында 49- санлы мектеп  алдында жайласқан Қ.Аỷезов бюсти 1972- жылы бетоннан қурылған болып бүгинги күнде аӯҳалы жүдә жақсы.

“Көнши” МПЖ аймағы 4-санлы Академиялық лицей алдында жайласқан И.Юсупов бюсти 2014-жылы қурылған болып бүгинги күнде аӯҳалы жүдә жақсы.

“Гүжимли” МПЖ аймағы березнияковская көшеси Қарақалпақстан дыйқаншылық илим иззертлеỷ институты алдында жайласқан Ш.Мусаев бюсти 1991 -жылы қурылған бүгинги күнде аӯҳалы жүдә жақсы.

Сондай-ақ, дыққатқа ылайық орынлар қатарында Қарақалпақстан Республикасы әҳмийетинде “Көк суỷ” АПЖ аймағында Қарақум Ишан қабирстаны (ХVIII-ХIХ әсирге тең).Бул жерде Бердақ Ғарғабай улы маҳбарасы (XX әсирге тең),Күнхожа маҳбарасы (XIX әсирге тең) маҳбаралары жайласқан.

”Таза жол” МПЖ аймағында Ахун баба қабирстаны (XIX әсирге тең).Бул жерде Ережеп тентек маҳбарасы (XIX әсирге тең) бул қәбирстанларға ҳәр жылы 9-май еслеỷ ҳәм қәдирлеỷ күни жергиликли халық зиярат қылады.

Елимизде материяллық-мәдений мирасларымызға итибар артып, бул бағдардағы алып барылып атырылған мақсетли жумысларды еледе жетилистириỷде ишки ҳәм зиярат туризими арқалы заманогой талапларға сай туризим индустриясына ерисиỷ жолында партиямыз басламалары ҳәм жойбарлары өз нәтийжесин берери сөзсиз. Бунда бирге ислесиỷши мәмлекетлик уйымлар ҳәм жәмийетлик шөлкемлер менен мақсетли жумыслар, тийкарғы халқымыздың бийбаҳа ҳәм мақтанышлы тарийхы, дүнья кең жәмийетшилиги нәзерин аỷдарғандай естелигимизди аỷлатдан-аỷлатқа сап ҳалында жеткериỷди ен жайдырыỷ баслы мақсетимиз есапланады.

А.Матниязов,

ӨзМТДП Шымбай районлық Кеңеси қәнийгеси.