Сайтка кириу

Байрам кешеси болып өтти

1989-жыл 15-февраль күни елимиздиң даңқ абыройын мәртлик пенен дәлиллеген ер азаматлары аӯған жеринен алып шығылған күн. Он жыл ӯақыт ишинде ана жеримиз тынышлығы ушын аянбай мийнет етип, өзлерин қалқан қылған жерлеслеримизди яд етип, арамызда бар урыс қатнасыӯшыларына айрықша дыққат итибар қаратылып келинбекте.

Сол тийкарында, усы сәне мүнәсибети менен район ҳәкимлиги басламасы менен байрам илажы шөлкемлестирилди. Оған районлық қорғаныў ислери бөлими, Ватанпарвар шөлкеми,  жауынгер ветеранлар  оқыўшы жаслар менен ушырасты.

Илаж даӯамында, ушырасыӯ қатнасыӯшылары дәслеп район орайындағы «Ҳәсиретли ана» естелигине гүл шеңберлерин қойып, қаза тапқан жаӯынгерлерди еслеп, руӯхларына Ⱪуран аятларын оқыды ҳәм олардың шаңарақларына барып байрам саӯғаларын тапсырды.

Буннан соң, районлық «Нураный» қоры бөлими баслығы Ө.Толыбеков, районлық Қорғаныӯ бөлими баслығы Ш.Базарбаев ҳәм де интернационалист жаӯынгер Б.Ембергеновлар шығып сөйлеп, жыйналғанларды байрам менен қутлықлап, елимизде тынышлық, татыӯлық, парахатшылық ҳүким сүриӯин тиледи.

Байрам кешеси районымызда жайласқан «Азиза» ресторанында даӯам етип районлық Мәденият бөлими хызметкерлери тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы менен көтериңки руӯхта өткерилди. Олар бир кесе шай үстинде дослары менен узак саўбетлести. Өткерилген илаж жасларды Ўатан сүйиўшиликке тәрбиялаў менен бирге, Жаўынгер Ветеранларға қуӯанышлы заўық инәм етти.