Сайтка кириу

Исбилерменлердиң мүрәжатлары унамлы шешилмекте

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 14-майдағы «Исбилерменлик жумысын қоллап-қуўатлаў ҳәм қорғаў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Пәрман тийкарында исбилерменликти раўажландырыў, инвестицияларды киритиў ҳәм бизнес жүритиў ушын қолай орталықты жаратыў, исбилерменлердиң нызамлы мәплерин қорғаўдың ҳуқуқый кепилликлерин беккемлеў бойынша районымызда Өзбекстан Республикасы Бас министриниң Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы шөлкемлестирилди.

Өзбекстан Республикасы Бас министриниң Шымбай районындағы исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасында, исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў, сондай-ақ шет елли инвесторларды қабыл  етиў ҳәкимлик, Саўда санаат палатасының исбилерменликке көмеклесиў орайы, инвестициялар ҳәм саўда, Әдиллик бөлими, Салық инспекциясы, Мәмлекетлик кадастр бөлими, банк ҳәм басқада шөлкемлер ўәкиллери қатнасында тастыйқланған кесте тийкарында ҳәр күни әмелге асырылып келинбекте.

Шымбай районындағы Өзбекстан Республикасы Бас министриниң Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасына 2020-жылдың 1-январь жағдайына жәми 92 мүрәжат келип түсип, соннан 36 мүражат көшпели ушырасыўларда келип түскен мүрәжатлар болып есапланады. Бул мүрәжатлардан банк кредитлери бойынша 26 мүрәжат, жер, кадастр ҳәм архитектура қурылыс бойынша 14 мүрәжат, электор энергиясы ҳәм газ мәселелери бойынша 2 мүрәжат, салық мәселесинде 1 мүрәжат, рухсатнамалар ҳәм лицензия мәселелери бойынша 20 мүрәжат ҳәм басқа мәселелер бойынша 29 мүрәжат келип түсти. Бул мүрәжатларда көрсетилген машқалалар тийисли мәмлекетлик уйымлар менен биргеликте үйренип шығылып 59 мүрәжат толық қанаатландырылып 33 мүрәжатқа ҳуқуқый түсиниклер берилди.

Районымыздағы исбилерменлер менен еле де тығызырақ ҳәм жақыннан ислесиў, келип түскен мүрәжатларды еле де тереңирек үйренип олардың ҳәр тәреплеме унамлы шешим табыўында   ислениўи керек болған бир қатар жумыслар белгиленип алынды. Исбилерменлердиң машқалалары бизиң қабыллаўханамыздың ҳәмийше дыққат орайында болып оларға ҳәр тәреплеме жәрдем ҳәм мәсләҳәт бериўде биз бар күш-жигеримизди аямаймыз.

 

Шымбай районыдағы  Өзбекстан Республикасы  Бас Министриниӊ Исбилерменлер мурәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы.