Сайтка кириу

Спорт жаңалықлары

Перзентлеримиздиң саламат ҳәм нәўқыран болып жетилисиўинде елимизде дәстүрий түрде өткерилип киятырған түрли спорт жарысларының да орны айрықша. Шымбай районы Балалар –өспиримлер спорт мектебине қараслы Балалар жүзиў бассейининде  Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлери дүзилгенлигиниң 28 жыллығы ҳәм 14-январь Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен спорттың жүзиў түри бойынша,  жас өспиримлер арасында Шымбай районы ашық бириншилиги болып өтти.Жарысқа жәми 40 спортшы қатнасты. 2006-2007 жылларда туўылған жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында 1-орын Г.Оңалбаева,2-орын Ж.Жанзақова,3-орын Г.Бахтиярова жас өспиримлер арасында 1-орын М.Оңалбаева, 2-орын И.Жумабаев, 3-орын А.Базарбаев 2008-2009 -жыллары туўылған жас өспиримлер арасында 1-орын Б.Асенбаев, 2-орын М.Кеңесбаев, 3-орын Б.Мархабаевлар ийеледи.Жеӊимпазлар шөлкемлестириўшилер тәрепинен диплом менен сыйлықланды.