Сайтка кириу

Муносабат

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси биносида Давлат Раҳбари босчилигида ўтказилган «Обод ва ҳавсиз маҳалла»  янги тизимини жорий этиш, жиноятчиликнинг олдини-олиш масалалари буйича кенгайттирилган видеоселектор йиғилишига ФИКР Ўзбекистон Республикаси янги таррақиёт йули  сари  роважланиб бораётган даврида янги «Обод маҳалла  ҳавсиз маҳалла» тизими ахоли  учун, маҳалла учун кенг имкониятлар яратувчиси бўлди.  Ахолининг фаровон, обод яшашида, ёшларимизнинг ватан равнаҳида […]

Банкротлық ҳаққындағы Нызам бойынша қысқаша түсиник

Бул Нызамның мақсети юридикалық шахслар, жеке тәртиптеги исбилерменлер ҳәмде жеке тәртиптеги исбилермен статусын жоғалтқан физикалық шахслардың банкротлығы тараӯындағы қатнасықларды тәртипке салыӯдан ибарат. Нызам бойынша банкроттың белгилери көрсетилген болып олар төмендегилер: Қарыздардың пул мәжбүриятлары бойынша кредиторлар талапларын қанаатландырыӯға ҳәм (яки) мәжбүрий төлемлер бойынша өз мәжбүриятын орынлаӯға ийе емеслиги: егер тийисли мәжбүриятлар ҳәм (яки) төлеӯ мәжбүриятлары жүзеге […]

Байрам кешеси болып өтти

1989-жыл 15-февраль күни елимиздиң даңқ абыройын мәртлик пенен дәлиллеген ер азаматлары аӯған жеринен алып шығылған күн. Он жыл ӯақыт ишинде ана жеримиз тынышлығы ушын аянбай мийнет етип, өзлерин қалқан қылған жерлеслеримизди яд етип, арамызда бар урыс қатнасыӯшыларына айрықша дыққат итибар қаратылып келинбекте. Сол тийкарында, усы сәне мүнәсибети менен район ҳәкимлиги басламасы менен байрам илажы шөлкемлестирилди. […]

Районлық Статистика бөлими хабарлайды

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 5-февральдағы Пәрманы  «Өзбекстан Республикасында 2022-жылда Халықты дизимге алыўды өткериў консепциясы» тастыйықланды.Халықты дизимге алыў – бул мәмлекет халқының белгили бир ўақыттағы «фотосүўрет»ин алыў имканын бериўши улыўма мәмлекетлик дәрежесиндеги кең көлемли илаж болып, халық ҳаққындағы исенимли хабар дереги есапланады.Ҳәр қандай мәмлекеттиң тарийхы – бул, биринши нәўбетте, онда жасайтуғын халықтың тарийхы, халқының саны ҳәм […]

Мектеплердеги илажлардың бири

Хәр жылы февраль айында  уллы тулға ғазел мүлкиниң султаны, Мәмлекет ҳәм жәмийет хызметкери мир Алишер Наўайы ҳәм өзбек әдебиятының Наўайыдан кейинги ең итибарлы ўәкилли шайыр Захириддин Муҳаммед Бабур туўылған күни мәмлекетимиз бойлап кең байрамланады. Усы жылы да Шымбай районлық Халық билимлендириў бөлимине қараслы 48-санлы улыўма орта билим бериў мектебимизде де Алишер Наўайы туўылғанлығына 579 жыллығы, […]

Байрамға бағышланып әдебий кеше болып өтти

Шымбай районы Мәлимлеме-китапхана орайында уллы тулғалар Алишер Науайы ҳәм Заҳириддин Мухаммед Бабурдың туўылған күнлерине арнап әдебий кеше болып өтти.Кешеде районлық 36-санлы қәнигелестирилген мектебиниң 6-класс оқыўшылары ҳәм  Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 15-санлы балалар бақшасы тәрбияланыўшылары да  қатнасты.  

Көшпели қабыллаў болып өтти

Бүгин «Көкши қала» макан пуқаралар жыйынында ҳәм «Кеңес» аўыл пуқаралар жыйыны жаслары менен  1-сектор баслығының қатнасында  көшпели қабыллаў болып өтти.Онда район ҳәкими ўазыйпасын ўақытша атқарыўшы У.Қалилаев аймақ турғынлары менен ушырасты.Ушырасыўға барлық мекеме кәрхана ҳәм шөлкем басшылары қатнасты.Аймақ пуқарараларының билдирген мүрәжатлар бойынша  тийисли мекеме кәрхана ҳәм шөлкем  басшыларына  тийисли тапсырмалар берилди.

Мәмлекетлик салық инспекциясы баслығы жаслар менен ушырасты

2020-жылы 13-февраль күни 8-санлы «Балалар музика ҳәм көркем-өнер мектеби»нде Өзбекстан Республикасы Президентиниң Шымбай районы Халық қабыллаўханасы баслығы А.Ажимуратов,  Мәмлекетлик салық инспекциясы  баслығы К.Байжанов, Жаслар аўқамы Шымбай районлық Кеңеси баслығы Р.Жумамуровлар  4-секторға кириўши аймақлардағы жаслар менен ушырасыў өткерди. Ушырасыўда 80 нен аслам жаслар қатнасты. Исбилерменлер тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көргизбеси, сондай-ақ  Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы тәрепинен […]

Қар қысқа өзгеше сән берди

Жасларға кең түрде түсиниклер берилди

Өзбекстан Республикасы Халық демакротиялық партиясы  Шымбай районлық Кеңеси баслығы ҳәм партия депутатлық топары баслығы З.Ержанова ҳәм депутатлық топар ағзасы Ө.Толыбековлар менен биргеликте Шымбай районы 36-санлы қәнийгелестирилген мектептиң мәжилислер залында Өзбекстан Республикасы Президенти  Ш.Мирзиёевтиң 2020-жыл 24-январь күнги Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатнамасының мазмун-мәнисин оқыўшы жасларға түсиндириў мақсетинде ушырасыў шөлкемлестирилди.Ушырасыў даўамында Мүрәжатнамада белгиленген ўазыйпалар жаслардың имканиятлары бойынша  кең […]