Сайтка кириу

(Каракалпакша) ДЫҚҚАТ ДЫҚҚАТ!

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) COVID-19 Короновирус касаллигининг туман худудига кириб келиши ва аҳоли орасида тарқалишининг олдини олиш буйича Санитария эпидемиологик осойишталик марказининг туман фукароларига ЭСЛАТМАСИ

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Халыққа пайызлы жайларды тапсырыӯды режелетирген қурлысшылардың жумыслары

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Жаслар бағында жумыс жақсы алып барылмақта

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Оқыӯшылар жеңимпаз болыӯға еристи

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Партия ағзалары шембиликке белсене қатнасты

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Ҳарид чекларини талаб қилиб олишнинг ижтимоий аҳамияти

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Бәҳәр маликасы таңлаӯы 28-санлы мектепте болып өтти

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Наӯрыз шадлықлары

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.

(Каракалпакша) Әҳмийетли илаж болып өтти

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.