Сайтка кириу

«Тадбиркорларни давлат руйхатидан утказишда банк ҳисоб рақамларини масофадан туриб очиши мумкин»

Жорий йилнинг 5 феврал куни  Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг «Бизнес юритиш» йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 4160-сонли қарори қабул қилинди. Бугунги кунда амалиётда хусусан, қурилишга рухсатномалар олишда, мулкни рўйхатдан ўтказишда ва ташқи савдо операцияларини амалга оширишда тадбиркорлик субъектлари дуч келаётган ортиқча бюрократик тартиб-тамойиллар ҳанузгача сақланиб […]

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстанға мийнети сиңген көркем-өнер ғайраткери, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лаўреаты, художник Қыдырбай Сайыпов 80 жаста

Шымбай бурыннан бес қаланың бири есапланып, бул үлкеде белгили уламалар, шайырлар, палўанлар, сөз усталары менен бирге художниклер де жетилисип шыққан. Художниклер — гөззаллыққа умтылыўшы, гөззаллықты өз мийнетлеринде сәўлелендириўши сыйқырлы бир әлем ийелери болып табылады. Олардың әўладларға қалдырған бийбаҳа ғәзийнелери, мәңги мийрас етип қалдырған қол мийнетлери келешек әўладларға жеткерип бериў ҳәр биримиздиң тийкарғы ўазыйпамыз. Усыған байланыслы […]

Конституция — келешегимиз тиреги

Конституция — ең жоқары юридикалық күшке ийе болған сиясий-ҳуқықый ҳүжжет болып табылады. Ол ҳәр қандай мәмлекет ҳәм миллеттиң бүгини ҳәм келешегин, мәмлекеттиң раўажланыў жолын белгилеўши тийкарғы нызамы, инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлерине болған қатнасықты белгилейди. 1990-жыл 14-декабрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң IV сессиясында «Қарақалпақстан Республикасы суверенитети ҳаққында декларациясы»ның қабыл етилиўи суверен Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының пайда […]

Шымбай районында жаңа кәрхана иске түсти

Жақында райондағы «Шымбайдән» жуўапкершилиги шекленген жәмийети жанынан саатына 2 тонна салыны қайта ислеў кәрханасы иске түсти. Кәрхана «Агро банк» Шымбай районы филаилынан 1 млрд. 640 млн. сум кредит алып питкерди. Бул үскенелерди Қытай мәмлекетинен алып келип, қәнигелер тәрепинен иске қосылды ҳәм бул жерде 15 жас жумыс пенен тәмийинленди. О.ПИРЛЕНОВ.

«Үлгили таяныш пункти таңлаўының» Ташкенттеги жеңимпазы

Ҳәр жылы Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Өзбекстан Жаслар аўқамы менен биргеликте «Ишки ислер органларының үлгили таяныш пунктлери» таңлаўы турақлы түрде өткерилип келинбекте. Таңлаўды өткериўден тийкарғы мақсет — мәмлекетимиз аймақларында социаллық-экономикалық орталықтың турақлылығына ерисиў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў, тыныш-татыў турмыс кешириўин тәмийинлеў барысында ишки ислер органлары тәрепинен мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм жәмийетлик […]

Пуқаралардың мүрәжатлары өз шешимин таппақта

Шымбай районы экономика колледжинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязовтың пуқараларды көшпели қабыллаўы болып өтти.          Оған министрликлер менен ведемостволардың, ҳуқық-қорғаў уйымлары, сектор басшылары, Тахтакөпир, Қараөзек, Кегейли, Шымбай районларының ҳәкимлери, жәмийетлик шөлкемлер ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.          Онда тийкарынан пуқаралар коммуналлық хызмет көрсетиў, напақалар тайынлаў, турақ-жай менен тәмийинлеў, жолларды оңлаў, коммерциияллық банклерден жеңиллетилген […]

Кичик тадбиркорлик субъектлари ягона давлат регистри маълумотлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, 2019 йилнинг 1 март ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)  сони 435 тани ташкил қилиб, шундан 412 таси ёки 94,7 фоизи фаолият кўрсатмоқда. Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми савдо 123 та (28,3 фоизи), қишлоқ ва ўрмон хўжалиги […]

Адлия органлари ва муассасаларидан ҳамда фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларидан чиқадиган расмий ҳужжатларга апостиль қўйиш тартиби кандай булади?

1. Мазкур регламент жисмоний ва юридик шахсларга (кейинги ўринларда ариза берувчилар деб аталади) Давлат хизматлари марказлари орқали адлия органлари ва муассасаларидан ҳамда фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларидан чиқадиган расмий ҳужжатларга «Apostille» махсус штампи (кейинги ўринларда апостиль деб аталади) қўйиш бўйича давлат хизмати (кейинги ўринларда давлат хизмати деб аталади) кўрсатиш тартибини белгилайди. 2. Давлат хизмати […]

«Пашент таў» аўыл пуқаралар жыйынында болып өткен Наўрыз байрамынан сүўретли репортаж

Бүгинги күнде «Пашент таў» аўыл пуқаралар жыйынында 3060 халық болып, онда  421 хожалықта түрли миллет ўәкиллери аўызбиршиликти түрде жасап келмекте. Бул жерде 2 мектеп, 1 бақша ҳәм аўыллық шыпакерлик пункти хызмет көрсетип келмекте. Сондай-ақ, жыйын аймағында 33 фермер хожалығы болып олар, 200 гектар майданға бийдай еккен болса, быйылғы жылы 300 гектар майданға пахта егиўди режелестирип […]

ТЫНЫШЛЫҚ ҲƏМ БЕРЕКЕТ БАЙРАМЫ

Наўрыз. Жасарыў ҳәм жаңаланыў байрамы. Ата-бабаларымыздан бизге мийрас болып киятырған ең ески, миллий байрамлардан бири есапланады. Бул күни ҳәмме өкпе-гийнелер умытылады. Бул байрам жаңа жыл басы, қут берекет, аўызбиршилик тымсалы есапланып, ғәрезсизликтиң шарапаты менен және де жаңаланып, жасарып айрықша салтанат пенен көтериңки руўхта кең ен жайып, байрамланып келинбекте. Дийқан аталарымыз жақсы нийет пенен «биримиз мың […]