Сайтка кириу

РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ 33-СЕССИЯСЫ

Шымбай районы ҳәкимлигиниң мәжилислер залында Халық депутатлары Шымбай районлық кеңесиниң 33-сессиясы болып өтти. Сессияға Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң депутатлары, район ҳәкиминиң орынбасарлары, ҳуқықты қорғаў уйымы, район аймағындағы кәрхана, мәкеме, шөлкемлердиң ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының баслықлары ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты. Сессияны район ҳәкими, Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң баслығы  П.Ещанов басқарып барды. […]

I. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ

 1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, туман бўйича 2018 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 1481 тани ташкил қилиб, шундан 1240 таси ёки 83,7 фоизи фаолият кўрсатмоқда. Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 961 […]

РАЙОНЫМЫЗДА «БЕРДАҚ КҮНЛЕРИ» БОЛЫП ӨТПЕКТЕ

Жақында райондағы «Тазғара» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында Қарақалпақ классик әдебиятының ири тулғаларының бири Бердақ Ғарғабай улының туўылған күни мүнәсибети менен оның атына салынған мақбарада илаж болып өтти. Оған республикамызға белгили жазыўшы-шайырлар, кең жәмийетшилик ўәкиллери ҳәм оқыўшы жаслар қатнасты.

УЛЛЫ БАБАЛАРАМЫЗҒА ҲҮРМЕТ

Районымызға кире беристеги гүзар жол бойындағы «Үлкен қаңлы» елатында жайласқан халқымыздың сүйикли перзентлери, XIX-әсир қарақалпақ әдебиятының уллы тулғалары болған Күнхожа Ибрайым улы, Бердақ Ғарғабай улы ҳәм Ақымбет бақсыға арналып салынған мақбаралардың әтирапын абаданластырыў мақсетинде гүжим нәллерин егиў режелестирилген еди. 10-ноябрь күни елимизге белгили нураный, мийнет ветераны Қ.Камалов районымызда болып, Мақбара дөгерегин көклемзарластырыў мақсетинде 70 түп […]

ШЫМБАЙДА ЗАМАНАГӨЙ МОНША ҲƏМ ШАЙХАНА ИСКЕ ТҮСТИ

Жақында «Темир жол гүзары» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында заманагөй типтеги монша ҳәм оның жанынан шайхана ашылды.          

ДЕН-САЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫНЫҢ КӘСИПЛИК БАЙРАМЫ

Елимизде инсан саламатлығы ҳәмме нәрседен үстин екенлиги бәршемизге мәлим. Əсиресе, Ана ҳәм бала саламатлығына, бәркамал әўладты тәрбиялап камалға келтириўде медицина хызметкерлериниң мийнети айрықша. Дәртине шыпа излеп үмит пенен келген наўқасқа хызметин аямаған қәсибиниң пидайыларын қанша мақтаныш етсекте аз. Ҳәр жылы ноябрь айының екинши екшембиси медицина хызметкерлериниң кәсиплик байрамы күни деп салтанатлы жағдайда белгиленип келинбекте. Усы […]

МӘНЗИЛ — МАҒЛЫЎМАТ МӘЛИМЛЕМЕЛЕРИН УСЫНЫЎ ҲӘМ СУДЛАНҒАНЛЫҚ ҲАҚҚЫНДА МАҒЛЫЎМАТНАМАСЫН БЕРИЎ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРИН КӨРСЕТИЎ ҚАЛАЙ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛАДЫ?

Өзбекстан Республикасы Президентиниң  2017-жыл  12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң миллий системасын түпкиликли реформалаў илажлары ҳаққында»ғы ПП—5278-санлы Пәрманына муўапық ҳәм де мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў системасын және де жетилистириў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 4-октябрьдеги «Ишки ислер органлары тарыўында мәмлекетлик хызметлерин көрсетиўдиң айырым ҳәкимшилик регламентлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 797-санлы қарары менен судланғанлық ҳаққындағы мағлыўматнама бериў бойынша ҳәм […]

Чимбой тумани Давлат хизматлари маркази 9 ой давомида қандай ишларни амалга оширди?

Ўзбекистонда мустақиллик йиллари давомида мамлакат сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ўсувчанлигини, давлат ва жамоатчилик тизимларининг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаган чуқур ислоҳотлар ўтказилди. Давлатчиликнинг ўзбек модели моҳиятан кучли ижтимоий йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Мамлакатда оилани, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, кекса авлод вакилларига ғамхўрлик кўрсатиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар катта ҳурматга сазовордир. Ёшларга бениҳоя катта эътибор кўрсатилмоқда — […]

ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН ҚУРИЛГАН ТУРАР ЖОЙЛАРГА НИСБАТАН МУЛК ҲУҚУҚИНИ ЭЪТИРОФ ЭТИШ БЎЙИЧА БИР МАРТАЛИК УМУМДАВЛАТ АКЦИЯСИ!

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 21 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ҳамда ўзбошимчалик билан қурилган турар жойларга нисбатан мулк ҳуқуқини эътироф этиш бўйича бир марталик умумдавлат акциясини ўтказиш тўғрисида» 2018 йил 20 апрелдаги ПФ-5421-сон Фармони ижросини таъминлаш” хақидаги 461-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга асосан ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган […]

НУРАНЫЙЛАР «СПОРТ ҲƏПТЕЛИГИНДЕ»НДЕ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң усы жылдың 20-сентябрь күнги дене тәрбия ҳәм спорт тараўын раўажландырыў мәселелерине бағышланған жыйналыста белгилеп берилген әҳмийетли ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде, республикамыз бойлап спорт ҳәптеликлери өткерилип атыр. Спорт ҳәптеликлерин өткериўден тийкарғы мақсет халық саламатлығына итибар болып есапланады.     Жақында районымыздың бир қатар нураныйлары усы өткерилип атырған ҳәптеликте өзлериниң белсендилигин көрсетти. Сондай-ақ, олар район […]